Reglement

REGLEMENT KAMPIOENSCHAP 2017

 

Art. 01.

Het clubkampioenschap vangt aan op zaterdag 10 december 2016 en eindigt op zondag 1 oktober 2017.

 

Art. 02.

a) CLUBLAUREAAT

Wie minimum twintig bevoorrechte (vermeld op clubkalender) behaalt, is clublaureaat.

b) CLUBKAMPIOEN

Wie voldoet aan de voorwaarden van clublaureaat en het hoogste aantal

kilometers behaalt, is clubkampioen.

c)JONGERENTROFEE

Jongeren tot en met 18 jaar behalen een trofee mits ze een minimum van 1000 km

behalen.

 

Er kan slechts in één categorie een titel behaald worden.

 

Art. 03.

Clublaureaatschap: behalen bevoorrechte

Wie minimum twintig bevoorrechte behaalt, is clublaureaat.

Om geslaagd te zijn voor een bevoorrechte clubrit dient men te vertrekken aan de afgesproken startplaats en eveneens daar aan te komen.

Wat de algemene vergaderingen betreft, dient men aanwezig te zijn tegen aanvang van de vergadering en te blijven tot sluiting om te slagen voor zijn bevoorrechte.

 

Art. 04.

Clubkampioen: Klassement kilometergewin

 

a)Bijwonen van algemene en / of bijz. algemene vergadering 70 km

 

b)Bevoorrechte clubritten en de regelmatigheidsrit 70 km

 

c)K.S.W.B. Sterrit (bevoorrecht)150 km

 

d)Deelname aan clubritten, brevetten en fietstochten in België

De afstand vermeld op de clubkalender en/of de nationale kalender van Cycling Vlaanderen komt in aanmerking, waarbij de vermelde afstand op de nationale kalender van Cycling Vlaanderen primeert op deze van de clubkalender.

Er mag slechts aan één organisatie per dag deelgenomen worden.

Om geslaagd te zijn voor een clubrit dient men te vertrekken aan de afgesproken startplaats en eveneens daar aan te komen.

Om geslaagd te zijn voor brevetten en fietstochten moet men zich inschrijven bij de organisatie.

 

e)Deelname aan brevetten en fietstochten in het buitenland

enkel geldig indien deze is opgenomen in een officiële kalender van een fietsfederatie,

de afstand vermeld op de inschrijvingskaart of parcoursbeschrijving: kilometers worden toegekend mits voorlegging van inschrijvingskaart of parcoursbeschrijving voorzien van stempel organisatie.

Om geslaagd te zijn voor brevetten en fietstochten in het buitenland moet men zich inschrijven bij de organisatie.

 

f)Medewerking bij eigen organisaties en organisaties waaraan de KSWB zijn medewerking verleent: het maximum van de te behalen kilometers.

Art. 05.

Controles.

Ieder lid kan blanco formulieren ontvangen waarop hij zelf zijn kilometers vermeldt.

Aan de hand van de opgaven zal een klassement opgemaakt worden op datum van 1 mei,

9 juli en 1 oktober 2017.

 

Voor klassement tot en met 1 mei 2017, formulier in te dienen voor 5 mei 2017.

Voor klassement tot en met 9 juli 2017, formulier in te dienen voor 14 juli 2017.

Voor klassement tot en met 1 oktober 2017, formulier in te dienen voor 6 oktober 2017.

 

Kilometerstanden kunnen ook digitaal verstuurd worden naar de klassementsverantwoordelijke

Heidi Viaene via kswbklassement@gmail.com

Bij niet tijdig inleveren van de formulieren vervallen de betreffende kilometers voor het kampioenschap.

Bij deelname buiten eigen provincie moet men een parcoursbeschrijving en/of bewijs van deelname kunnen voorleggen.

 

Art. 06.

Enkel en alleen bij materiële en/of lichamelijke schade, die het verder fietsen onmogelijk maakt, worden de kilometers/bevoorrechte toegekend.

 

Art. 07.

Bij vaststelling van bedrog wordt de betrokkene uit het kampioenschap gesloten.

 

Art. 08.

Alle leden die aan het kampioenschap deelnemen, worden geacht dit reglement te kennen en zijn verplicht zich er naar te voegen.

 

 

 

Het bestuur wenst u een aangenaam & sportief fietsseizoen 2017 toe!

 

groepsfoto 2015

Copyright © KSWB Roeselare